Reklamı Kapat
5698 kez okundu

Ahlak Nedir

Ahlak nedir, Ahlak ne demektir, Ahlak anlamı. Bulunduğunuz sayfa " Ahlak " hakkında genel görüşleri, Ahlak hakkındaki sözlük ve toplum nezdindeki genel bilgileri sunmaktadır. Bu sayfada Ahlak hakkındaki görüşleri okuyabilir, Ahlak hakkında bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

Ahlak, en genel anlamıyla doğru ve yanlış ile ilgilenir. 'Huylar/seciyeler' anlamına gelir. İngilizce'de 'moral/morality', ahlak bilimine de 'ethics/etik' denir. Neyin doğru ya da yanlış olduğu/olması gerektiği sosyal, kültürel, bireysel, dinsel, seküler ve felsefi olarak tartışılır. Bu ikileme içinde yargı, ilke, inanç sistemi oluşturulmaya ve belli düzeyde bir bilinç gelişimi sağlanmaya çalışılır.

Tarihe bakıldığında dinler, ideal bir yaşayış sistemi kurmaya yönelik kural, düzenleme ve görüşlere dayalı bir sistem izler. Bu noktada ahlak, dini emir ve prensiplerle birlikte kullanılan, içine yedirilen bir kavramdır. Ancak dini kural ve disiplinlerle karıştırılmamalıdır. Seküler (din dışı) olay ve durumlarda, bireysel olarak da ahlak, gözetilen, savunulan ve/veya tartışılan bir olgudur. Toplumsal örüntülere, hayat tarzlarına, zihin yapılarına, görüşlere vs. göre değişen değer ve yargı sistemleri ahlak kavramını da farklı zeminlerde tartışmayı, tanımlamayı zorunlu kılmaktadır. Ezcümle, sadece bir tek ahlak tanımı, çerçevesi çizilemez; bu herkese, her şeye göre değişiklik gösterebilir.

Etik

Ahlakı sistematik bir biçimde inceleyen felsefe dalı etiktir. Davranış kurallarının, ahlak prensiplerinin belli bir düzene getirilmiş halidir. Sorunsallar, sorular aracılığıyla ahlaksal durumları inceler, görüşler ortaya koyar ve bunları tartışmaya açar. Etik de kendi içinde uygulamalı, normatif, meta-etik gibi çeşitli branşlara ayrılır. Bunlar da kriminal, medikal, hukuki etik gibi daha niş alt dallara bölünür ve herbiri kendi içinde bir sistem oluşturmak, düzen oturtmak için çalışır.

Antik çağ filozofları olan Aristo ve Platon da ahlak üzerine düşünmüş, kitap neşretmişlerdir. Aristo'nun Ahlak eserinde onun alışkanlık, temrin (tekrar) yoluyla öğrenileceğini ve pekiştirileceğini vurgulamıştır. Hayatımızı yaşama, anlama tarzımız ve karakterimiz ahlakı oluşturur, tanımlar demiştir. Ona göre bu bir tür huy olur ve bir kere öğrenildiği takdirde bilgi kadar değerli ve süreklidir, değiştirilemez hale gelir.

Filozoflar dışında birçok disiplin ahlak konusunda kafa yormuştur. Örneğin, psikolojinin babalarından Freud ve büyük mutasavvıf Mevlana da ahlak konusunda görüşler, düşünceler ortaya koymuşlardır.

Sizce "Ahlak Nedir?"

Adınız, Soyadınız Yorumunuz
GÖNDER
Kutuda görüneni yazınız.
İletişim Hakkımızda Popüler Alfabetik Sıra Konular Anasayfa
Nedirki.org, referans bilgi kütüphanesi olarak hizmet sunmaktadır. İçerdiği bilgiler anonim ve toplum nezdinde itibar görmüş kanaatlerden oluşur. Belirtilen içerikler çoğunlukla bilimsel ve bulgusal olmakla birlikte toplumsal algılar nispetinde farklılıklar gösterebilmektedir.
Yazılım ve Hizmet Alt Yapısı AyStarSoft Tarafından Sağlanmaktadır.