Reklamı Kapat
13648 kez okundu

Arıtma Nedir

Arıtma nedir, Arıtma ne demektir, Arıtma anlamı. Bulunduğunuz sayfa " Arıtma " hakkında genel görüşleri, Arıtma hakkındaki sözlük ve toplum nezdindeki genel bilgileri sunmaktadır. Bu sayfada Arıtma hakkındaki görüşleri okuyabilir, Arıtma hakkında bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

Arıtma, en temel tarifi ile muhtelif niteliklere sahip bir akışkanın arzu edilen nitelikler dışındaki unsurlarının ayrıştırılması ve arzu edilen niteliklere sahip hale getirilmesi işlemidir. Bu işlem gündelik hayatta, endüstriyel ve sanayi alanlarında, kimyasal ve biyolojik dallarda uygulanan oldukça geniş bir segmentte mülahaza edilebilecek bir kavram olarak karşımıza çıkar. 

Arıtma Sektörü

Arıtma işlemleri yoğun olarak tüketilebilir sıvılar ve atık sular için gerçekleştirilir. Arıtma sektörü de çoğunlukla bu alanda öne çıkmaktadır. Ana başlıklarla listeleyecek olursak;

 

 

Şeklinde muhtelif başlıklara ayrılır.

İçme Suyu Arıtma

İçme Suyu arıtma işlemleri öncelikli olarak tüketim sularının ana kaynağı olan barajlarda ve akarsuların kullanıldığı küçük çaplı yerleşim yerlerindeki içme suyu tesislerinde uygulanır. Bu alanlarda biriken ve çevresel faktörler hasebiyle kirlenen suların ağır arıtma işlemine tabi tutulması ile arıtma sürecinin ilk adımı gerçekleştirilir. Bu alanda genellikle daha ekonomik arıtma yöntemleri kullanılır. Zira sürecin ilk halkası olması hasebiyle sonraki süreçlerdeki kirlenmeler nedeniyle arıtım sürecinin diğer evreleri söz konusu olacaktır. 

İçme Suyu Arıtma işleminin ilk evresinde uygulanan arıtma teknikleri, biriken ve bekleyen suda  yerleşen mikroorganizmaların çoğalmasını engellemek ve mevcut organizmaların yaşamsal fonksiyonlarını ortadan kaldırmak amacını taşır. Bu işlem uygulanırken suya uygulanan kimyasal faktörler (klor, vb.) suyun kullanım amacıyla şebekelere verilmesi sürecinde tekrar bir arıtım sürecinden geçerek sonradan katılan klor, v.b. kimyasalların sudan ayrıştırılması (indirgeme, vb.) ile su şebekeye dahil edilir. 

İçme suyu arıtma işleminin tercihen bir diğer arıtma süreci evlerimizde gerçekleşir. Suyun barajlardan şebekeye ve su hatları ile evimize ulaşması süreicnde tekrar bir kirlilik oluşması muhtemeldir. Bu işlem için ev tipi su arıtma cihazları kullanılarak suda oluşabilecek koku, kimyasal unsurlar ve berraklık gibi suyun kalitesini arttırmak amaçlanır. 

Kimyasal Arıtma

Kimyasal Arıtma işlemi, suyun arzu edilen kimyasal forma dönüştürülmesi amacını taşır. Aslında bu arıtma süreci bir teknik yöntem olarak karşımıza çıkar. Zira kimyasal arıtma işlemi, pek çok farklı alandaki ihtiyacı karşılamayı amaçlar. Sudaki kimyasal formu ve  muhteviyatı düzenlemek amacıyla suya uygulanan kimyasal işlemler kimyasal arıtma olarak adlandırılır. 

Atıksu Arıtma

Atıksu Arıtma süreci, suyun tüketildikten sonra tabiata geri iade edildiği noktalarda uygulanır. Bu arıtma sürecinin amacı suyun tabiata zarar vermesini engellemek ve suyun tabiat tarafından makul şekilde sindirilmesini sağlamaktır. Genellikle endüstriyel ortamlarda kullanılan suların işlem sonunda tahliyesinde ve kanalizasyon gibi gündelik tüketimden ortaya çıkan atıksuların tabiata iadesi sürecinde uygulanmaktadır. 

Koku & Gaz Arıtma

Koku arıtma ve Gaz arıtma her ne kadar ayrı segmentler olsa da kullanıldığı teknikler bakımından aynı arıtma segmenti içerisinde yer alır. Koku ve Gaz arıtma işlemlerinde amaç kullanım sonrası ortay açıkan gaz ve toz halindeki atıkların çevreye zarar vermemesi ve rahatsızlık oluşturmaması amaçlanır. Aslında arıtım alanında en kritik ve teknolojiye en çok ihtiyaç duyulan alanda budur. Zira gazın ve tozun arıtılması akışkan sıvıların arıtılmasından çok daha müşküllü ve sonuçları itibariyle çok daha risklidir. 

Biyolojik Arıtma

Biyolojik Arıtma süreci, arıtma işleminin amacının biyolojik unsurlar olduğu alanlardır. Bu alanda amaç suyun biyolojik yapısının muhafazası ya da arzu edilen biyolojik normlara ulaştırılmasıdır. Bunun yanında suyun kalitesini arttırmak amacıyla uygulanan biyolojik yöntemlerde bulunur. Bu segmentte biyolojik arıtma olarak değerlendirilmektedir. 

Paket Arıtma

Paket Arıtma uygulamaları, arıtma süreçlerinde uygulanan tekniklerin ihtiyaca göre şekillendirilerek tüm süreçlerin bir araya getirildiği küçük-orta çaplı bir arıtma çözümüdür. Paket Arıtma uygulamalarında ağır arıtma süreçleri hafifletilerek minumum alan, optimum verim ve düşük maliyetle hazır bir çözüm olarak uygulanır. Örnek olarak küçük yerleşim yerleri, kamplar, geçici yerleşim alanları, v.b. küçük-orta ölçekli ihtiyaçlarda paket arıtma sistemleri konuşlandırılarak ihtiyaca kısa sürede ve ihtiyaç sonrası sistemin taşınabilir hale getirilmesi ile çözüme kavuşturulur.

Sizce "Arıtma Nedir?"

Adınız, Soyadınız Yorumunuz
GÖNDER
Kutuda görüneni yazınız.
İletişim Hakkımızda Popüler Alfabetik Sıra Konular Anasayfa
Nedirki.org, referans bilgi kütüphanesi olarak hizmet sunmaktadır. İçerdiği bilgiler anonim ve toplum nezdinde itibar görmüş kanaatlerden oluşur. Belirtilen içerikler çoğunlukla bilimsel ve bulgusal olmakla birlikte toplumsal algılar nispetinde farklılıklar gösterebilmektedir.
Yazılım ve Hizmet Alt Yapısı AyStarSoft Tarafından Sağlanmaktadır.