Reklamı Kapat
18108 kez okundu

Envanter Nedir

Envanter nedir, Envanter ne demektir, Envanter anlamı. Bulunduğunuz sayfa " Envanter " hakkında genel görüşleri, Envanter hakkındaki sözlük ve toplum nezdindeki genel bilgileri sunmaktadır. Bu sayfada Envanter hakkındaki görüşleri okuyabilir, Envanter hakkında bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

‘’Envanter nedir?‘’ denildiğinde muhasebe terminolojisine ait bir terim anlaşılıp olup borçların, alacakların ve bir takım varlıkların miktarlarının ve değerlerinin sayım ve kontrol gibi belirli aşamalardan geçirilerek sonucunda düzelmiş halinin sonuca ulaşılmasıdır. Herhangi bir işletmede envanter sayımı yapılacaksa bu işlemin mutlaka bazı kurallar çerçevesinde yapılması gerekmektedir ayrıca bu işlemi yapan kişilerde bu konuda uzman olan kişiler olmak durumundadırlar örnek olarak muhasebe çalışanlarından biri bu görevi üstlenebilirler.

Bir işletmede envanter defteri tutulması gerekmektedir ve bu konu hakkında yapılan bütün işlemler mevcut envanter defterine kayıt edilmelidir. Bazı durumlarda envanter işlemleri farklı işlemlerin tanımı olarak bilinmektedir. Örnek olarak ticaret yapan kişi veya kişiler belirli bir tarihte sahip olduğu para ve mallarını envanter defterine yazarlar ve belirli bir süre sonunda tekrar para ve mallarını bu envanter defterine kayıt edip ilk kayıtlarıyla son kayıtları arasındaki denkliğe bakarlar. Aradaki geçen süre zaafında ne kadar kayıp veya kazanç olduğunu yaptıkları bu envanter işleminden anlayabilmektedirler.

Envanter İşlemlerinin Aşamaları

Bir işletmede yapılan envanter işlemleri resmi bir yükümlülük taşımaktadır ki envanter defteri gerekli merciler tarafında kontrol edilebilmektedir. Resmi olan envanterin kuralları ve resmi olarak aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamalar şu şekilde sıralanmaktadır:

  1. İşletmenin içinde bulunulduğu ayın verileri düzenlenerek hesapların kayıtlar üzerindeki durumuna bakılır ve inceleme yapılır.
  2. İşletmenin sahip olduğu bütün varlıklar sayılır, ölçülür, tartılır ve değerlendirilme aşamasına geçmek için bütün veriler hazır hale getirilir. Ayrıca, sahip olduğu bütün değerler de bu aşamada hesaplanabilmektedir.
  3. Klasik bir envanterde yapılması gereken durum işletmelerde detaylı yapılan envanterlerde bu aşamada gerçekleştirilir. Bir önceki tutulan hesaplarla bu aşamada karşılaşın hesaplar kıyaslanır ve açık olup olmadığına ya da kazanç olup olmadığına bakılır.

Muhasebe Dışı Envanter

Şahıs işletmeleri için envanter işlemi zorunlu değildir ve bu kişiler her istedikleri zaman envanter işlemlerini yapabilmektedirler. Bu işlemler yapılış amaçlarına göre isimlendirilmişlerdir:

  • Kuruluş envanteri
  • Başlangıç veya dönem başı envanteri
  • Dönem sonu envanteri
  • Devir envanteri
  • Tasfiye envanteri
  • İflas envanteri


Envanter Anlamı

Envanter kelimesi Türkçe diline Fransızca‘dan girmiş olup kökeni Latinceye ait bir fiil olan invenire olarak bilinmektedir. Köken anlamı ise rast gelmek, bulmaktır. Envanter nedir? e sözlükte verilen cevap ta bir ticaret kuruluşunun para, mal ve diğer varlıklarıyla genel olarak borçlu ve alacaklı durumlarını, nicelikleri ve değerleriyle ayrıntılı olarak gösterme durumudur. 

İşlem olarak bilinen en envanter sözcüğü kelime olarak ta kullanılabilir olup bu durumda anlamı sonuçları gösteren çizelge veya mallara, değerlere ait döküm olmaktadır. Bazı işletmelerde envanter denildiğinde stok veya stok sayımı ifadeleri de anlaşılabilmektedir. Ayrıca bazı belgelerde envanter kelimesi sıfat durumuna geçebilmekte olup bunun örneği envanter defteri şeklinde verilebilmektedir.

Sizce "Envanter Nedir?"

Adınız, Soyadınız Yorumunuz
GÖNDER
Kutuda görüneni yazınız.
İletişim Hakkımızda Popüler Alfabetik Sıra Konular Anasayfa
Nedirki.org, referans bilgi kütüphanesi olarak hizmet sunmaktadır. İçerdiği bilgiler anonim ve toplum nezdinde itibar görmüş kanaatlerden oluşur. Belirtilen içerikler çoğunlukla bilimsel ve bulgusal olmakla birlikte toplumsal algılar nispetinde farklılıklar gösterebilmektedir.
Yazılım ve Hizmet Alt Yapısı AyStarSoft Tarafından Sağlanmaktadır.