Reklamı Kapat
9352 kez okundu

Franchising Hakkında

Franchising ile ilgili kaynakla, örnekler ve referans bilgilere ulaşabilir, Franchising ile ilgili bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

Franchising Hakkında hukuki dayanaklar ve Franchising uygulamasının yasal referansları Rekabet Kanununun ilgili maddelerince belirtilmektedir ;

4054 SAYILI KANUNUN (4). MADDESİ :

Kanunun, "Yasaklanan Faaliyetler - Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlığı altındaki (4.) maddesine göre : Belirli bir mal veya hizmet piyasasında, doğrudan veya dolaylı olarak REKABETİ ENGELLEME, BOZMA ya da KISITLAMA amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır. 


FRANCHİSE ANLAŞMASI

Rekabet Kurumunun 1998/7 No.lu Tebliğ ile (md.1), Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun "(4). maddesi hükümlerinin uygulanmasından" grup olarak muaf" tutulan franchise anlaşması :

Konusu bir mal ve / veya hizmetin sürümü ve dağıtımı olan, bununla mal ve/veya hizmeti üreten ve / veya satan franchise verenin; adı, sembolü, markası gibi gayri maddi mal ve değerlerini kullanarak, bunların sürümünü yapma hakkını

  • bir ücret karşılığında
  • belli bir bölgede
  • kendi ad ve hesabına çalışan, bağımsız kişilere (franchise alanlara) vermeyi borçlandığı; ayrıca
  • mal ve/veya hizmetlerin en iyi şekilde pazarlamasını sağlamak için pazar araştırması ve tanıtım (reklam) yapmak, bu konuda kendine özgü bir anlayış geliştirip, bir organizasyon kurmak ve franchise alanları çalışmalarından yararlandıracak şekilde bir organizasyona dahil etmek yükümlülüklerini üstlendiği;

buna karşılık, franchise alanın ise,

  • ücret yanında
  • sözleşme konusu malların sürümünü desteklemek,
  • bu konuda gerekli tüm bilgileri franchise verene iletmek,
  • frahchise verenin pazarlama ilkelerine, talimatlarına uymak
  • eğitim programlarına katılarak, bu doğrultuda işletmesini yürütmekle yükümlü olduğu sürekli bir sözleşmedir.

Sizce "Franchising Nedir?"

Adınız, Soyadınız Yorumunuz
GÖNDER
Kutuda görüneni yazınız.
İletişim Hakkımızda Popüler Alfabetik Sıra Konular Anasayfa
Nedirki.org, referans bilgi kütüphanesi olarak hizmet sunmaktadır. İçerdiği bilgiler anonim ve toplum nezdinde itibar görmüş kanaatlerden oluşur. Belirtilen içerikler çoğunlukla bilimsel ve bulgusal olmakla birlikte toplumsal algılar nispetinde farklılıklar gösterebilmektedir.
Yazılım ve Hizmet Alt Yapısı AyStarSoft Tarafından Sağlanmaktadır.