Reklamı Kapat
5641 kez okundu

Kader Nedir

Kader nedir, Kader ne demektir, Kader anlamı. Bulunduğunuz sayfa " Kader " hakkında genel görüşleri, Kader hakkındaki sözlük ve toplum nezdindeki genel bilgileri sunmaktadır. Bu sayfada Kader hakkındaki görüşleri okuyabilir, Kader hakkında bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

Varlığın yeryüzündeki yolculuğu süresince yaşamı yönlendirdiğine inanılan etkilere kader denir. Kader inancına göre başımıza gelmiş ve gelecek olan tüm olaylar, hadiseler, olgular önceden ve değişmez bir şekilde yaratıcı tarafından düzenlenmiştir. Bu ezeli ve ebedi inanç kuralına mukadderat da denir. Birçok farklı dinde, felsefi ve düşünsel zeminlerde kendine yer bulmuş, tartışılmıştır.

İslamiyette Kader Kavramı

İslam inancında, Sünni alimlere, din adamlarına göre kader, ezeli ve ebedi boyutta tüm iyi (hayır) ve kötü (şer) nitelikteki olaylar Allah katında bilinir. Başımıza gelecekler önceden tayin edilmiştir. Kadere inanmak İslam'da imanın şartlarındandır; müslümanlar bu kurala kayıtsız şartsız tabidirler ve bunu kabul etmişlerdir.

İlahiyatta kaderin değişmezliği üzerine farklı görüşler, yorumlamalar da mevcuttur. İnsanın iradesinin, yapıp etmelerinin kaderi etkileyip etkilemeyeceğine ya da kaderi tayin edip edemeyeceğine dair farklı savlar ortaya konmuştur. Bu düşünceler halen tartışılmakta, bunlar üzerine kafa yorulmaktadır.

Gerçekleşmiş ve gerçekleşecek olayların değişmeyecek biçimde tasarlandığına dair sonsuz bir inanç vardır. Takdir-i ilahi, yazgı, alın yazısı olarak da karşılık bulabilir. Kader, içinde insan iradesi de barındırır. Fakat Allah’ın iradesine dayalı olup değişemeyeceğine inanılan bir irade biçimi de vardır. Bu noktada irade ikiye ayrılır. İrade-i külli mutlak olanın, irade-i cüzi muallak olanın tanımıdır.

İrade-i külli

Allah'ın iradesini yansıtan kesin ve değişmeyen kaderimizdir. İnanca göre bu türden bir kader anlayışında ne dua, ne büyü ne de başka bir güç değişim sağlayabilir. Tedbir almak da bunu değiştirmez. İçine doğduğumuz ailenin, ülkenin, dünyanın etkileri büyüktür. İrademiz dışında meydana gelenlere karşılıktır irade-külli. Kan dolaşımından kalp çarpıntısına, gözümüzün gördüğünden nefes alışımıza kadar birçok hareketimiz bu kapsam içinde tanımlanır.

İrade-i cüzi

Kişinin kendi iradesini kullanarak kaderini ve yaşamını şekillendirebilmesi şeklinde açıklanır. Kendi tercihlerimizin kapsamına giren durumlar irade-i cüzi olarak tanımlanır. Özel ilgi alanlarımız, meraklarımız, insanlarla kurduğumuz ilişkiler, tüketim alışkanlıklarımız, helal ve haram sınırlarımız, konuştuklarımız bu kapsamda değerlendirilebilir. Gerçekleşen olaylara gösterdiğimiz refleksler, kontrollü olma durumu da bu kapsam içinde tanımlanabilir. İsteğe bağlı fiiller 'ihtiyâri' olarak da tanımlanır.

Musevilikte Kader Kavramı

Museviliğe göre ise kaderimiz tüm hayatımızı kapsamaz; yıllık olarak yazılır. Bir yıl önceki iyi hal, tavır, davranışlar, kişinin kaderini etkiler ve bir sonraki yılı etkiler. Musevi yılbaşısı Roşaşana ile Yom Kippur (Kefaret Günü) arasındaki 10 günlük süre zarfında Teşuva adı verilen bir vicdan muhasebesi yapılır. Teşuva'da geriye dönük düşünme sağlanır. Bu 10 gün boyunca geçen bir yılı içinde neler yapılıp edildiği düşünülür. Tanrı'dan af dilemenin, tövbe etmenin yanı sıra kalbini kırdığınız, hakkını yediğiniz insanlardan af dilemeniz ve helalleşmeniz gerekmektedir. 9. günün sonunda, 10. güne bağlanan gece 26 saat sürecek Yom Kippur orucuna başlanır. Bu süreçte dua edilir. Oruç bittiğinde ise Tanrı'nın yeni kaderleri yazdığına inanılır.

Sizce "Kader Nedir?"

Adınız, Soyadınız Yorumunuz
GÖNDER
Kutuda görüneni yazınız.
İletişim Hakkımızda Popüler Alfabetik Sıra Konular Anasayfa
Nedirki.org, referans bilgi kütüphanesi olarak hizmet sunmaktadır. İçerdiği bilgiler anonim ve toplum nezdinde itibar görmüş kanaatlerden oluşur. Belirtilen içerikler çoğunlukla bilimsel ve bulgusal olmakla birlikte toplumsal algılar nispetinde farklılıklar gösterebilmektedir.
Yazılım ve Hizmet Alt Yapısı AyStarSoft Tarafından Sağlanmaktadır.