Reklamı Kapat
8256 kez okundu

Kobi Nedir

Kobi nedir, Kobi ne demektir, Kobi anlamı. Bulunduğunuz sayfa " Kobi " hakkında genel görüşleri, Kobi hakkındaki sözlük ve toplum nezdindeki genel bilgileri sunmaktadır. Bu sayfada Kobi hakkındaki görüşleri okuyabilir, Kobi hakkında bildiklerinizi paylaşabilirsiniz.

KOBİ, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler'in kısaltmasıdır. 4 Nisan 2012 tarihinde 790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik' ile KOBİ tanımı yeniden yapılmıştır.

Bu Tanıma Göre KOBİ'ler Şöyle Sınıflandırılmıştır

Kriter

Mikro Ölçekli KOBİ

Küçük Ölçekli KOBİ

Orta Ölçekli KOBİ

Çalışan Personel Sayısı

‹ 10

‹ 50

‹ 250

Yıllık Net Satış Hâsılatı

≤ 1 Milyon TL

≤ 8 Milyon TL

≤ 40 Milyon TL

Yıllık Mali Bilanço Toplamı

≤ 1 Milyon TL

≤ 8 Milyon TL

≤ 40 Milyon TL

KOSGEB'in (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tanımına göre imalat sanayiinde, hisselerinin % 25'inden fazlası büyük işletmelerin elinde olmayan, 1'den 150'ye kadar işçi çalıştıran şirketlerdir. Ancak AB müktesebatına uyum çalışmaları doğrultusunda bu yeniden tanımlanmıştır. Yıllık olarak 250'ye kadar işçi istihdam eden ve geliri 40 milyonu geçmeyen işletmeler KOBİ sınıfına girmektedir. Bu ekonomik birim, üretim ve tüm hizmet sektörünü kapsamaktadır. Ayrıca AB'nin belirlediği standartlara göre Türkiye'deki işletmelerin % 99'dan fazlası KOBİ'dir. 2013'teki verilere göre bu oranın rakamsal karşılığı ise 1,5 milyon civarındadır.

Ekonominin büyümesi, girişimcilere katkı sağlanması açısından ülkemizde oldukça önemsenen KOBİ'lere birçok banka kredi imkanı sunmaktadır. Ancak en büyük ve resmi destekçisi KOSGEB'dir. Sanayi Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan ve Dünya Bankası'nın desteğiyle kurulan KOSGEB kurs, seminer, danışmanlık, tanıtım, yazılım, belge alma ve en önemlisi yatırım teşviği gibi daha birçok hizmetlerle işletmelerin gelişimini sürekli ve sağlıklı kılmak amacını güder.

KOBİ'lerin Sektörlere Göre Dağılımı

TÜİK Yıllık İş İstatistikleri 2009 yılı verilerine göre tüm girişimlerin sektör ve ölçek bazındaki dağılımı ve KOBİ’lerin ana sektör gruplarına göre dağılımı aşağıda verilmiştir. Buna göre Türkiye’de toplam işletmelerin % 99,9 unu KOBİ’ler oluşturmaktadır. 0-9 çalışana sahip mikro ölçekli işletmeler, toplamın % 95,62’sini teşkil etmektedir. KOBİ’lerin %82’si hizmet ve ticaret, %13’ü imalat sektöründe faaliyet göstermektedir.

Hizmet: %42

Ticaret: %40

İmalat: %13

İnşaat: %5

Madencilik: %0.2

KOBİ'lerin Sınıflandırılması

1. Mikro İşletme: 10 kişiden az çalışanı olan ve yıllık net girdisi veya mali bilançosu 1 milyon TL'yi aşmayan işletmeler.

2. Küçük İşletme: 50 kişiden az çalışanı olan ve yıllık net girdisi veya mali bilançosu 8 milyon TL'yi aşmayan işletmeler.

3. Orta Büyüklükteki İşletme: 250 kişiden az çalışanı olan ve yıllık net girdisi veya mali bilançosu 40 milyon TL'yi aşmayan işletmeler.

KOBİ’ler Türkiye’de;

- Toplam istihdamın %78*’ini

- Toplam katma değerin %55*’ini

- Toplam satışların %65,5*’ini

- Toplam yatırımların %50*’sini

- Toplam ihracatın %56**’sını oluşturmaktadır.

- KOBİ kredilerinin toplam krediler içindeki payı %23***’tür.

Kaynak: *TÜİK 2008 Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, ** YOİKK çalışmaları kapsamında hesaplanan 2007 TÜİK KOBİ - ihracat istatistikleri, *** BDDK 2010 Eylül verisi
Sizce "Kobi Nedir?"

Adınız, Soyadınız Yorumunuz
GÖNDER
Kutuda görüneni yazınız.
İletişim Hakkımızda Popüler Alfabetik Sıra Konular Anasayfa
Nedirki.org, referans bilgi kütüphanesi olarak hizmet sunmaktadır. İçerdiği bilgiler anonim ve toplum nezdinde itibar görmüş kanaatlerden oluşur. Belirtilen içerikler çoğunlukla bilimsel ve bulgusal olmakla birlikte toplumsal algılar nispetinde farklılıklar gösterebilmektedir.
Yazılım ve Hizmet Alt Yapısı AyStarSoft Tarafından Sağlanmaktadır.